Έτοιμος και ο τρίτος γερανός

Ο τρίτος γερανός έτοιμος, συνεχίζεται το “σιδέρωμα” στη δυτική πλευρά και το σκάψιμο στη νότια. Παράλληλα γίνεται και το καλούπωμα στην ανατολική πλευρά στην οποία η πρέσσα ξεκινά να ρίχνει τσιμέντο σε κολώνες!

ΑΕΚ24ΗOURS

γκξγη κξγκξηγ ηξγ κξγκξη γκξηκξηγ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *