ΑΕΚ για την «Αγιά Σοφιά»: Ανατριχίλα…

ΑΝΑΤΡΙΧΙΛΑ! Το σπίτι μας στην τελική ευθεία! Προς την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης κατασκευής! Σημερινή φωτογραφία από το απέναντι πέταλο, που έχει ήδη αρχίσει να σηκώνεται…

ΑΕΚ24ΗOURS

γκξγη κξγκξηγ ηξγ κξγκξη γκξηκξηγ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *