ΑΕΚ: Πυγμαχία και Krav Maga πηγαίνουν μαζί (video)

Με σύνθημα «όλοι μια γροθιά» ο Βαγγέλης Χατζής δείχνει πως μπορεί η πυγμαχία της ΑΕΚ να συνδυαστεί με το Krav Maga.

ΑΕΚ24ΗOURS

γκξγη κξγκξηγ ηξγ κξγκξη γκξηκξηγ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *