Γήπεδο μέχρι να βρούμε ουρανό (video)

Όλο και καλύτερα πηγαίνουν τα έργα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σήμερα έγιναν οι εξής εργασίες:

 

Καλούπωμα κολώνων & κερκιδοφόρων κάτω διαζώματος, 2ου μισού ανατολικά… Καλούπωμα κολώνων 3ου επιπέδου, 1ου μισού ανατολικά… Καλοπύπωμα τμήματος πυλώνα βορειοανατολικά… Καλούπωμα τμήματος οροφής υπογείου βόρεια… “Σιδέρωμα” τμήματος πυλώνα βορειοδυτικά… Ειδικές εργασίες τμήματος σκυροδετημένης θεμέλιας πλάκας νοτιοδυτικά!

ΑΕΚ24ΗOURS

γκξγη κξγκξηγ ηξγ κξγκξη γκξηκξηγ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *