Ετοιμάζονται οι πρώτες βάσεις του γηπέδου (videos)

Ξεκίνησε το “σιδέρωμα” στην ανατολική πλευρά, στην βόρεια είναι έτοιμο ενώ στην δυτική ξεκίνησε η στρώση των γεώπανων. Το τσιμέντο ρέει στην βάση του πυλώνα και ετοιμάζεται για τις πρώτες βάσεις του γηπέδου!

ΑΕΚ24ΗOURS

γκξγη κξγκξηγ ηξγ κξγκξη γκξηκξηγ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *