Η ΑΕΚ παρουσιάζει την πίσω όψη της «Αγιά Σοφιάς» (pics)

Περπατήσαμε πίσω από τις εξέδρες του γηπέδου μας και σας παρουσιάζουμε τις πρώτες μικρές λεπτομέρειες από το όνειρό μας που αρχίζει και παίρνει μορφή. Οσα δεν έχετε δει μέχρι σήμερα από το μεγάλο έργο της ιστορίας μας.

ΑΕΚ24ΗOURS

γκξγη κξγκξηγ ηξγ κξγκξη γκξηκξηγ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *