Η ολική κατεδάφιση παράνομου σταθμού μεταφόρτωσης σκουπιδιών (video)

Δείτε το γκρέμισμα του παράνομου σταθμού μεταφόρτωσης σκουπιδιών πίσω από την παλιά Θύρα 21.

ΑΕΚ24ΗOURS

γκξγη κξγκξηγ ηξγ κξγκξη γκξηκξηγ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *