Η ΠΑΕ ΑΕΚ για το γήπεδο «Ν. Γκούμας»

Hταν 2 Νοεμβρίου του 1930 και με πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ η εφημερίδα «Ελεύθερον Βήμαν» προαναγγέλλει τα εγκαίνια του «νέου γυμναστηρίου εις τον Ποδονίφτην»:

 

«Το γήπεδον της «Ενώσεως Κωνσταντινουπόλεως» εις τον Ποδονίφτην όπως το βλέπει κανείς σήμερον δεν σας λέει πολλά πράγματα. Τέσσαρες τοίχοι, τρεις μεγάλες σιδερένιες πόρτες στις οποίες πηγαινοέρχεται η βούρτσα του βαφέως -μαύρο χρώμα φυσικά- δύο γκολπόστ και ένα κιγκλίδωμα γύρω από το γήπεδο που κατά πάσαν πιθανότητα θα έχει αποπερατωθή σήμερον και ένα ημιτελές αποδυτήριον το οποίο κτίζεται ακόμη, αποτελούν την γενόμενη έως τώρα εργασία. Θα προσθέσωμεν ακόμα και την πρόχειρον ισοπέδωσιν του ποδοσφαιρικού γηπέδου. Τίποτε άλλο…

 

Και όμως εάν λάβη κανείς υπ’ όψει του υπό ποιας συνθήκας κατασκευάσθησαν αι μέχρι τούδε εγκαταστάσεις, θα ομολογήσει ότι το γήπεδο λέει πάρα πολλά… Η «Ενωσις Κωνσταντινουπόλεως» παρέλαβε ένα εκτεταμένον και ανώμαλον χώρον και χωρίς άλλους πόρους εκτός από την γενναιοδωρίαν και αυτοθυσίαν των μελών της κατόρθωσε να θέση τα θεμέλια της σταδιοδρομίας της. Λέγοντες θεμέλια εννοούμεν την κυριολεξίαν, διότι όσον και αν είνε καλή η εργασία ενός συλλόγου, δεν μπορεί να καρποφορήση χωρίς γυμναστήριον.

 

Δεν είνε άλλωστε δυνατόν να νοηθή σύλλογος χωρίς εγκαταστάσεις. Γι’ αυτό η «Ενωσις» μαζί με τα θεμέλια του γυμναστηρίου άφησε πίσω της την περίοδον του «περιπλανώμενου» και έθεσε και τα θεμέλια μιας νέας νοικοκυρεμένης περιόδου»…

 

Κάτι λιγότερο από ενενήντα χρόνια μετά η εικόνα στα ιερά χώματα των προγόνων μας μπορεί να δείχνει πιο εντυπωσιακή, πριν από τα… δεύτερα εγκαίνια της ιστορίας μας, αλλά η ουσία παραμένει η ίδια. Όπως γράφτηκε σαν σήμερα, στις 2 Νοεμβρίου του 1930…

 

Αντιγράφουμε και πάλι από το Ελεύθερο Βήμα του 1930:

 

«Δεν είνε άλλωστε δυνατόν να νοηθή σύλλογος χωρίς εγκαταστάσεις. Γι’ αυτό η «Ενωσις» μαζί με τα θεμέλια του γυμναστηρίου άφησε πίσω της την περίοδον του «περιπλανώμενου» και έθεσε και τα θεμέλια μιας νέας νοικοκυρεμένης περιόδου»…

 

Η ιστορία μας δεν έχει τέλος!

Μόνο αρχή!

ΑΕΚ24ΗOURS

γκξγη κξγκξηγ ηξγ κξγκξη γκξηκξηγ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *