Θα απολογηθεί εγγράφως ο Κομίνης

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου, Σπύρος Καποδίστριας κάλεσε εκ νέου τον Γιώργο Κομίνη. Τον κάλεσε να εμφανιστεί τη Δευτέρα και ο διαιτητής απάντησε με δύο mail…

 

Ο Κομίνης δηλώνει ότι δυστυχώς ως την Τετάρτη δεν είναι εφικτή η παρουσία του εξ αιτίας σοβαρού οικογενειακού προβλήματος.

 

Και στο δεύτερο mail γράφει: «Δεν μπορώ να δηλώσω με απόλυτη βεβαιοτητα ότι θα μπορώ και μετά την Τετάρτη λόγω του οικογενειακού προβλήματος».

 

Συνεπώς εντός 48 ωρών θα του ζητηθεί να τοποθετηθεί εγγράφως επί της ενστάσεως.

 

Όλη η αλληλογραφία θα κοινοποιηθεί στις δύο πλευρές.

 

Οι ομάδες ζήτησαν 48 ώρες από την στιγμή που θα απαντήσει ο διαιτητής, για να υποβάλλουν υπομνήματα.

ΑΕΚ24ΗOURS

γκξγη κξγκξηγ ηξγ κξγκξη γκξηκξηγ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *