Καλούπωμα και «σιδέρωμα» για την «Αγιά Σοφιά» (video)

Καλούπωμα επιπέδου υπογείου νοτιοανατολικά… Καλούπωμα δοκαριών & κερκιδοφόρων πάνω διαζώματος βόρεια… “Σιδέρωμα” θεμέλιας πλάκας & βάσης πυλώνα βορειοδυτικά… “Σιδέρωμα” 4ου επιπέδου & κερκιδοφόρων πάνω διαζώματος, 1ου μισού δυτικά… “Σιδέρωμα” κολώνων 3ου επιπέδου, 2ου μισού δυτικά… Καλούπωμα τοιχίων υπογείου νοτιοδυτικά!

ΑΕΚ24ΗOURS

γκξγη κξγκξηγ ηξγ κξγκξη γκξηκξηγ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *