Μια ακόμη επιθεώρηση στην «Αγιά Σοφιά» (pics)

Μία ακόμα επιθεώρηση στα έργα της Νέας Φιλαδέλφειας με νέες εικόνες από την καρδιά του γηπέδου μας! Στο πιο όμορφο εργοτάξιο του κόσμου! Εκεί που χτυπάει η καρδιά μας! Στη γη των προγόνων και ιδρυτών μας!

ΑΕΚ24ΗOURS

γκξγη κξγκξηγ ηξγ κξγκξη γκξηκξηγ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *