Να ανησυχούμε ή όλα πηγαίνουν καλά με την ανάκληση της Α.Μ.Κ. της «Δικέφαλος 1924»;

Ελπίζουμε κι ευχόμαστε οι άνθρωποι της «Δικέφαλος 1924 Κατασκευαστική Α.Ε.» να έχουν υπό έλεγχο το θέμα του γηπέδου στη Νέα Φιλαδέλφεια.

 

Γιατί το λέμε αυτό; Διότι συγκαλέστηκε έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων από τη «Δικέφαλος 1924 Κατασκευαστική ΑΕ» στις 21 Αυγούστου του 2018 με θέμα την ανάκληση της απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 20 εκατ. ευρώ. Η απόφαση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είχε ληφθεί στις 21 Φεβρουαρίου 2018, όπου η απόφαση μιλούσε για έκδοση 2 εκατομμυρίων νέων μετοχών, με ονομαστική αξία 10 ευρώ έκαστη.

 

Τώρα η ανακοίνωση αναφέρει: «Ανάκληση της από 21.02.2018 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των Ευρώ είκοσι εκατομμυρίων (€20.000.000) με την έκδοση δύο εκατομμυρίων (2.000.000) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, με ονομαστική αξία και τιμή διάθεσης ευρώ δέκα (€10) εκάστη.

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για το θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται σε A’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 3 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 και σε Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 14 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30, αμφότερες στον ίδιο τόπο (στα γραφεία της Εταιρείας) για να αποφασίσουν επί του ιδίου ως άνω θέματος».

 

Τότε γινόταν λόγος για ύπαρξη ενδιαφερόμενων νέων επενδυτών. Λέτε να βρέθηκαν οι ενδιαφερόμενοι; Λέτε να βρέθηκαν τα απαιτούμενα κεφάλαια; Ή δεν υπήρξε το ανάλογο επενδυτικό ενδιαφέρον;

ΑΕΚ24ΗOURS

γκξγη κξγκξηγ ηξγ κξγκξη γκξηκξηγ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *