Να ρέει το τσιμέντο στη Φιλαδέλφεια (video)

Ετοιμασίες “σιδερώματος” 2ου επιπέδου ανατολικά… Τοπογραφικές μετρήσεις βάσης πυλώνα βορειοανατολικά… Καλούπωμα δοκαριών πάνω διαζώματος βόρεια… Ετοιμασίες “σιδερώματος” βάσης πυλώνα βορειοδυτικά… Έλεγχος “σιδερώματος” 4ου επιπέδου & κερκιδοφόρων πάνω διαζώματος, 1ου μισού δυτικά… Καλούπωμα επιπέδου οροφής υπογείου με παράλληλο “σιδέρωμα” νοτιοδυτικά… Σκυροδέτηση επιπέδου οροφής υπογείου νοτιοανατολικά!

ΑΕΚ24ΗOURS

γκξγη κξγκξηγ ηξγ κξγκξη γκξηκξηγ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *