Ολα όσα απαιτούνται για να ξεκινήσει η υπογειοποίηση

Η εντεταλμένη σύμβουλος τεχνικών έργων της Περιφέρειας Αττικής, Ευρώπη Κοσμίδη μίλησε στην εφημερίδα Sportime και απάντησε σε όλα τα καίρια ερωτήματα για το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. 

 

Αναλυτικά όσα είπε: 

 

«Η Περιφέρεια Αττικής κινείται σε δύο επίπεδα. Καταρχήν έχει αναλάβει το έργο της υπογειοποίησης του δρόμου που περνά μπροστά από το νέο. Επιπλέον, ενέταξε το έργο “Κατασκευή γηπέδου Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής” στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων έτους 2019 με προϋπολογισμό 20 εκ. € . Δηλ. η Περιφέρεια Αττικής αποφάσισε τη χρηματοδότηση του έργου από ίδιους πόρους. Στη συνέχεια η Περιφέρεια κατόπιν απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου (65ΣΣ7Λ7-ΖΝ8) προχώρησε με ταχύτατες διαδικασίες στην υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ερασιτεχνικού Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως» για την υλοποίηση της β’ φάσης του έργου καθώς και στη συγκρότηση επιτροπής επίβλεψης, ελέγχου και εισήγησης για έγκριση των παραδοτέων της μελέτης. Στο διάστημα που ακολούθησε την ανωτέρω απόφαση Π.Σ. ακολουθήθηκαν από τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας όλες οι απαιτούμενες από το νόμο διαδικασίες που αφορούν τη δωρεά μελέτης δηλ. την δημοσιοποίηση της δωρεάς μελέτης που αφορά στο έργο, τη διαβούλευση και τον έλεγχο της μελέτης κ.λπ. Ο έλεγχος έχει ολοκληρωθεί και σύμφωνα με τον προγραμματισμό το έργο θα δημοπρατηθεί εντός του 2019» 

 

«Στη συνάντηση που είχαμε πρόσφατα με την αντιπροσωπεία της ΑΕΚ, καταστήσαμε σαφές παρουσιάζοντας επίσημα στοιχεία κι έγγραφα , ότι δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση για την οποία ευθύνονται οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής. Οι διαδικασίες που ορίζονται εκ του νόμου για τη δημοπράτηση ενός δημόσιου έργου, όπως είναι η υπογειοποίηση, ακολουθήθηκαν επακριβώς και με άμεση ανταπόκριση όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Αττικής με την υπ’ αρ. απόφαση Π.Σ. 163/2014 ενέκρινε την εκπόνηση µελέτης µε τίτλο «Υπογειοποίηση τµήµατος της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου και τα συνοδά έργα στο ∆ήµο Ν. Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας» µε δαπάνη του Αθλητικού Σωµατείου «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ» (Α.Ε.Κ.) µε σκοπό τη δωρεά αυτής στην Περιφέρεια Αττικής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2Α του Ν. 3316/2005, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 29 του Ν. 4014/2011, Η δημοπράτηση έγινε τον Μάρτιο του 2019, μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ». Υπήρξαν καθυστερήσεις που αφορούν τη μειοδότρια εταιρεία κι όχι την Περιφέρεια Αττικής με αποτέλεσμα ως σήμερα, 18/11/2019 , να αναμένουμε την θετική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τον προσυμβατικό έλεγχο. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι οι υπηρεσίες μας βρίσκονται κυριολεκτικά «πάνω από το έργο» ώστε να προχωρήσουν με ταχύτητα όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την ολοκλήρωσης της δημοπράτησης, ώστε, αν είναι δυνατόν, οι εργασίες να ξεκινήσουν ακόμη και μέσα στο 2019. Από εδώ και πέρα για να ξεκινήσει το έργο της υπογειοποίησης πρέπει πρώτον, να αποφασίσει θετικά το Ελεγκτικό Συμβούλιο αναφορικά με την ΙΝΤΡΑΚΑΤ, δεύτερον, να γίνει κατάθεση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, τρίτον, να υπογραφεί η σύμβαση ανάμεσα στην Περιφέρεια Αττικής και την ΙΝΤΡΑΚΑΤ». 

 

«Η συγκεκριμένη παρέμβαση θα αλλάξει προς το καλύτερο την ποιότητα ζωής των κατοίκων του Δήμου καθώς, αφενός θα συμβάλλει στην ενοποίηση του κέντρου της πόλης (πλατεία Αγ. Τριάδας) με τους περιμετρικούς πεζοδρόμους. Αφετέρου, θα γίνει περισσότερο προσβάσιμο σε όλους το Άλσος Νέας Φιλαδελφείας, το οποίο αποτελεί σημαντικό πνεύμονα πρασίνου. Επιπλέον, με το έργο της υπογειοποίησης θα συνδεθεί το άλσος με τη ζώνη πρασίνου και το δίκτυο πεζοδρόμων, που θα κατασκευαστεί πλησίον του ρέματος Γιαμπουρλά. Πολύ σημαντική θα είναι η υπογειοποίηση και για την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση των κεντρικών οδικών αρτηριών του Δήμου Νέας Φιλαδελφείας, ιδιαίτερα κατά την πραγματοποίηση αθλητικών γεγονότων στο γήπεδο, οπότε η κυκλοφορία πεζών και αυτοκινήτων στους παράπλευρους δρόμους θα είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Το ότι απαιτήθηκε ξεχωριστή περιβαλλοντική αδειοδότηση για την υπογειοποίηση, αποδεικνύει ότι πρόκειται για ένα αυτόνομο έργο αστικής ανάπλασης, που έρχεται να αναβαθμίζει την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων του Δήμου». 

 

«Η αντιπροσωπεία της ΑΕΚ επισκέφθηκε μετά από πρόσκληση του νέου Περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη τα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Σκοπός της πρόσκλησης ήταν αφενός να υπάρξει καταρχήν γνωριμία με τη νέα Περιφερειακή Αρχή. Αφετέρου, να καθορισθεί ένα κοινά αποδεκτό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι θα γίνει ότι είναι δυνατόν ώστε το έργο να ολοκληρωθεί έγκαιρα. Στη συνάντηση αυτή αποφασίσθηκε μετά από δική μας πρόταση να υπάρξει ένα Παρατηρητήριο Υλοποίησης του Έργου, το οποίο θα τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή και θα ενημερώνεται σε εβδομαδιαία βάση για την πορεία υλοποίησης του έργου και τις ενέργειες που καλείται κάθε πλευρά να φέρει εις πέρας, ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσα πιθανές καθυστερήσεις και προβλήματα». 

 

«Η δέσμευση του Γιώργου Πατούλη είναι απόλυτη και ξεκάθαρη. Η Περιφέρεια θα εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει από την πλευρά της και αυτό θα γίνει στο συντομότερο δυνατόν χρόνο. Θα δώσουμε όχι μόνον τα χρήματα που έχουμε δεσμευθεί, αλλά και μια μάχη ενάντια στη γραφειοκρατία, που αποτελεί τον μεγαλύτερο εχθρό κάθε μεγάλου project που υλοποιείται σε αυτή τη χώρα. Ξεκαθαρίζουμε για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις ότι η Περιφέρεια Αττικής χρηματοδοτεί και δημοπρατεί με δημόσιου χαρακτήρα διαδικασίες το έργο της υπογειοποίησης και της β’ φάση της κατασκευής του γηπέδου. Όχι το σύνολο του έργου. Επίσης έχουμε δεσμευθεί να χρηματοδοτήσουμε το Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας με κονδύλιο περίπου ενός εκατομμυρίου ευρώ για να εκτελέσει έργα στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου». 

ΑΕΚ24ΗOURS

γκξγη κξγκξηγ ηξγ κξγκξη γκξηκξηγ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *