Ο Μελισσανίδης έδινε το σύνθημα για τον ΝΑΟ (video)

Ήταν πολύ ωραία εκείνο το βράδυ! Δυο χρόνια πριν! Το δεύτερο σύνθημα της μεγάλης επιστροφής! Όταν όλοι μας προσπαθούσαμε να το πιστέψουμε, εκείνος είχε στο μυαλό του ακόμα και την τελευταία λεπτομέρεια του πιο μεγάλου έργου! Όταν πολλοί έβλεπαν τα χώματα, εκείνος έδινε το σύνθημα: Ξεκινάμε αύριο! Και όλα έγιναν όπως τα είπε!

ΑΕΚ24ΗOURS

γκξγη κξγκξηγ ηξγ κξγκξη γκξηκξηγ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *