Πάνω απ’ τους πυλώνες του ΝΑΟΥ (video)

Κυριακή 23/6/2019 με πτήση πάνω από την Αγιά Σοφιά με έμφαση στις νέες εργασίες που έγιναν την εβδομάδα που μας πέρασε στους δύο βόρειους πυλώνες,ώστε να δούμε από κοντά τα πρώτα τμήματα συγκράτησης του στεγάστρου.

ΑΕΚ24ΗOURS

γκξγη κξγκξηγ ηξγ κξγκξη γκξηκξηγ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *