Πέφτουν, πέφτουν τα μπετά για την «Αγιά Σοφιά» (video)

“Σιδέρωμα” επιπέδου υπογείου νοτιοανατολικά… Καλούπωμα 2ου επιπέδου ανατολικά… Εργασίες τενόντων βάσης πυλώνα βορειοανατολικά… Καλούπωμα δοκαριών & κερκιδοφόρων πάνω διαζώματος βόρεια… “Σιδέρωμα” βάσης πυλώνα, θεμέλιας πλάκας & τοποθέτηση πλεγμάτων κολώνων βορειοδυτικά… “Σιδέρωμα” 4ου επιπέδου & κερκιδοφόρων πάνω διαζώματος, 1ου μισού δυτικά… Ξεκαλούπωμα τοιχίων υπογείου νοτιοδυτικά!

ΑΕΚ24ΗOURS

γκξγη κξγκξηγ ηξγ κξγκξη γκξηκξηγ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *