Πρόστιμο για μια φωτοβολία και ένα νερό

Επιβάλλεται στην ΑΕΚ ΚΑΕ για τη ρίψη μίας φωτοβολίδας χειρός και μίας πλαστικής φιάλης νερού εντός του αγωνιστικού χώρου πρόστιμο 500,00€, κατά τον αγώνα πρωταθλήματος με τα ΤΡΙΚΑΛΑ της 11-2-2017.

ΑΕΚ24ΗOURS

γκξγη κξγκξηγ ηξγ κξγκξη γκξηκξηγ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *