Πρώτα θα σκεπαστεί το πέταλο της Θύρας 21

Κρεμάστηκε από τον ένα πυλώνα του βόρειου πετάλου και ακούμπησε στον πρώτο πύργο το πρώτο κομμάτι του στεγάστρου του γηπέδου μας.

 

Το πέταλο της Θύρας 21 θα είναι το πρώτο που θα σκεπαστεί από το στέγαστρο. Εκεί που θα ενωθεί στα… ψηλά το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον της ομάδας μας!

ΑΕΚ24ΗOURS

γκξγη κξγκξηγ ηξγ κξγκξη γκξηκξηγ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *