Συνεχίζεται η τοποθέτηση της μεμβράνης στον ΝΑΟ

Συνεχίζεται η τοποθέτηση της μεμβράνης στην πλευρά του στεγάστρου που καλύπτει το πέταλο της Θύρας 21 στο γήπεδό μας στη Νέα Φιλαδέλφεια.

ΑΕΚ24ΗOURS

γκξγη κξγκξηγ ηξγ κξγκξη γκξηκξηγ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *