Συνεχίζονται οι εργασίες στο στέγαστρο (video)

Δεν σταματάνε οι εργασίες στο στέγαστρο της «Αγιά Σοφιάς». Σήμερα έγινε η τοποθέτηση/συναρμολόγηση στοιχείου Βορειοανατολικού και μοντάρισμα μεγάλων στοιχείων στεγάστρου.

ΑΕΚ24ΗOURS

γκξγη κξγκξηγ ηξγ κξγκξη γκξηκξηγ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *