Το εξάρτημα που ζυγίζει 10 τόνους και θα κρατά το σκέπαστρο της «Αγιά Σοφιάς» (video)

H τοποθέτηση του πρώτου ένθετου – γίγας που θα κρατά το μεγαλύτερο βάρος του σκεπάστρου της «Αγιά Σοφιάς» έγινε την Κυριακή.  Το εξάρτημα ζυγίζει πάνω από 10 τόνους…

ΑΕΚ24ΗOURS

γκξγη κξγκξηγ ηξγ κξγκξη γκξηκξηγ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *