11.258 ευχαριστώ για τον Κούμπα

Αυτό είναι το ποσό που μαζεύτηκε από όλους μας, από όλους σας στο παιχνίδι με τον μπαοκ για τον αδερφό μας Κούμπα.

 

Ήδη δόθηκαν 1.000 ευρώ στην μητέρα του για προσωπικά της εξοδα.

 

Τα υπόλοιπα χρήματα θα διατεθούν σε ό,τι χρειαστεί για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του αδεRφού μας.

 

Η αλληλεγγύη το όπλο μας!

 

ΜΙΑ ΖΩΗ ΑΕΚ

ΑΕΚ24ΗOURS

γκξγη κξγκξηγ ηξγ κξγκξη γκξηκξηγ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *